VSD lấy ý kiến thành viên về giao dịch T+2

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thực hiện lấy ý kiến về Dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và quy chế thành viên lưu ký.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Điểm mới nổi bật tại dự thảo là VSD sẽ hoàn tất thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền từ khung 15 giờ 30 phút đến 16 giờ xuống khung 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày T+2.

Văn bản lấy ý kiến của VSD cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn ngày 15/6/2022 về phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, VSD đã Dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (dự kiến áp dụng từ tháng 8/2022).

Dự thảo quy chế lần này có nhiều nội dung, quy trình mới, đồng thời cũng là những thay đổi rất tích cực mà nhà đầu tư đang mong đợi.

Theo đó, thành viên lưu ký sẽ xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16 giờ 45 phút ngày T+1.

Đặc biệt, Dự thảo quy chế mới sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ khung 15 giờ 30 phút đến16 giờ xuống khung 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày T+2.

Cũng theo dự thảo, các thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền (sau 12 giờ) để bảo đảm cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Đồng thời, thanh viên lưu ký sẽ thông báo kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày T+2.

Như vậy, khi được áp dụng chính thức, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán so với hiện tại.

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được giao dịch ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo thông báo của VSD cũng đề nghị các thành viên được lấy ý kiến gửi về cho VSD trước ngày 5/7/2022.