Việt Nam quyết tâm chấm dứt bạo lực gia đình

NDO -

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Quỹ Dân " Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: UNFPA)
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: UNFPA)

Hội nghị được tổ chức với sự tài trợ của Chính Phủ Australia cùng sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, chính quyền 63 tỉnh, thành phố, và các đối tác phát triển, cơ quan Liên Hợp Quốc, cũng như các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội.

Tại sự kiện, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp chính của Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Các giải pháp bao gồm: Hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành; Hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Nội dung thảo luận còn tập trung vào các biện pháp cụ thể liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, ngành, đồng thời tăng cường hợp tác và xây dựng/quản lý dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, ông Mark Tattersal nhấn mạnh: “Không có xã hội nào miễn dịch với bạo lực gia đình và không có quốc gia nào kể cả Australia và Việt Nam có thể khoanh tay trước nạn bạo lực gia đình. Australia cam kết cùng với Việt Nam thực hiện các mục tiêu của Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025”.

Trong bài phát biểu khai mạc, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Naomi Kitahara khẳng định UNFPA rất vinh dự được hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kỹ thuật trong công tác xây dựng Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 cũng như các kế hoạch thực hiện của Bộ trong thời gian tới nhằm mục đích hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức cho người gây bạo lực gia đình.

Việt Nam quyết tâm chấm dứt bạo lực gia đình -0
Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) Naomi Kitahara phát biểu tại sự kiện. 

Bà Naomi Kitahara cho biết: “Tôi rất tự hào về mức cam kết mà Việt Nam đạt được trong nỗ lực xóa bỏ bạo lực gia đình trên cả nước, và trong 5 năm tới, UNFPA sẽ cam kết hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình nhằm bảo đảm tất cả phụ nữ và trẻ em Việt Nam, bao gồm cả nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất, được sống một cuộc sống không có bạo lực”.

Tại hội nghị, hai Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt là Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai. Đây là những quyết định quan trọng về công tác gia đình từ nay đến năm 2030.