Việt Nam đề cao xây dựng lòng tin

Tại cuộc họp ngày 8/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thảo luận về việc triển khai Nghị quyết 2118 liên quan tới vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, Việt Nam nhấn mạnh quan điểm đề cao xây dựng lòng tin trong nỗ lực giải quyết vấn đề nêu trên. Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định lại về tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Công ước Cấm vũ khí hóa học, cũng như việc tăng cường hỗ trợ, hợp tác quốc tế vì mục tiêu này. Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, Việt Nam kêu gọi thúc đẩy xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác mang tính xây dựng giữa các bên liên quan và trong cộng đồng quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về hòa bình và an ninh quốc tế. Ảnh UN NEWS
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về hòa bình và an ninh quốc tế. Ảnh UN NEWS

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 8/12 đã tổ chức họp tham vấn về tình hình tại Cao nguyên Golan. Tại cuộc họp, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về quy chế của Cao nguyên Golan, đồng thời chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh và nguy cơ bất ổn tại khu vực này. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cùng các thỏa thuận liên quan nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định tại khu vực.

Cùng ngày, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng dự phiên họp của Hội đồng Bảo an, nghe Đại sứ, Trưởng phái đoàn Mexico tại Liên hợp quốc báo cáo về kết quả hoạt động của Ủy ban 2374 về Mali.