Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác.

Hợp tác đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng lắng nghe các ý kiến của các nhà khoa học để cùng nhau thảo luận, bàn cách làm, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ vào chiều 5/11.