[Video] Phong tục dựng và hạ cây nêu ngày Tết

NDO - Dựng cây nêu là một phong tục cổ truyền trong ngày Tết của người Việt, mang ý nghĩa bảo vệ người dân khỏi quỷ dữ, tà ma xâm nhập và bảo vệ bình yên cho vùng đất.

Phong tục dựng và hạ cây nêu ngày Tết.