Vi phạm về hạn chế cho vay, Chứng khoán DSC bị phạt 175 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán DSC số tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay; đồng thời, một doanh nghiệp khác là CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt bị phạt 100 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 4/10, ban hành Quyết định số 734/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), số tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Công ty cổ phần chứng khoán DSC đã cho vay đối với thành viên Hội đồng quản trị tại các thời điểm ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 1/2/2021).

* Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (địa chỉ tại tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 293/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý I/2020, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý III/2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý I/2021;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý III, IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tình hình quý II/2020;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính quý IV/2019, Báo cáo tài chính quý II/2020, Báo cáo tài chính quý I/2021; Báo cáo tài chính kiểm toán 2020.