Không đăng ký niêm yết chứng khoán, 1 công ty đầu tư tài chính bị phạt 350 triệu đồng

NDO - Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán; đồng thời, công ty bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (địa chỉ tại 18 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 715/QĐ-XPHC số tiền 70 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính quý IV/2014; Báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV/2015; Báo cáo tài chính quý I/2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính các quý II, II, IV/2017; Báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV/2018; Báo cáo tài chính các quý II, IV/2020; Báo cáo tài chính các quý I, II, III/2021; Báo cáo tài chính năm 2017, 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2017, 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội; thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Song song đó, với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng.

Trước đó, công ty đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 1/1/2016 nhưng đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán.

Cùng việc bị phạt tiền, công ty buộc phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam phải nộp phạt là 420 triệu đồng.