Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt CTCP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai và CTCP Đầu tư HVA, tổng số tiền phạt 155 triệu đồng, do 2 công ty này không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai (địa chỉ tại KCN Biên hòa I, đường 4, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 357/QĐ-XPHC, số tiền 85 triệu đồng do Công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 từ 5% trở lên, Báo cáo tài chính quý I/2021, Báo cáo tài chính riêng quý II, III, IV/2020, Báo cáo tài chính bán niên 2020, Báo cáo tài chính riêng năm 2020 kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính quý I/2021, Báo cáo tài chính riêng quý I, II, III, IV/2020, Báo cáo tài chính bán niên 2020, Báo cáo tài chính riêng năm 2020 kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020, Báo cáo tài chính riêng quý I/2020, Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Báo cáo tài chính quý IV/2019, Báo cáo thường niên năm 2019.

* Công ty cổ phần Đầu tư HVA (địa chỉ tại số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bị phạt hành chính theo Quyết định số 356/QĐ-XPHC, số tiền 70 triệu đồng, do Công ty đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư HVA không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018.