Phạt hơn 300 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả sai phạm đối với CTCP Đầu tư và xây dựng TSG

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính (tổng số tiền phạt 310 triệu đồng) và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn; chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông nhưng không đăng ký.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG (địa chỉ tại số 183, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG đã báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính quý II, III, IV/2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính quý I, II, III, IV/2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính quý I, II/2022; Báo cáo thường niên năm 2020, năm 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Bên cạnh đó, với hành vi chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty bị Phạt tiền 250 triệu đồng

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG đã thực hiện đợt phát hành năm 2021 để tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty buộc phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, tổng số tiền Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG phải nộp phạt là 310 triệu đồng.

Đồng thời với quyết định xử phạt trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 798/QĐ-XPVPHC về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông (đợt phát hành năm 2017 để tăng vốn từ 12 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng; đợt phát hành năm 2019 để tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng) nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG buộc phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.