Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học

NDO - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học trọng điểm Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị-pháp lý hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học.
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn.

Với vai trò người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến công tác này. Chính vì vậy, vào đầu năm 2023, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm 612 trang, được chia thành 3 phần.

Tác phẩm được xem là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tác phẩm hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà các cơ sở giáo dục đại học có thể vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, trong đó có các tác giả là nhà khoa học, nhà giáo đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia…

Các tham luận đã tập trung phân tích với nhiều chiều cạnh về nội hàm của các vấn đề được Tổng Bí thư đề cập cũng như phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ đề, nội dung các tham luận phong phú cả về giá trị lý luận và giá trị thực tiễn, đề cập đến hầu hết những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp để vận dụng một cách sâu sắc các quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị-pháp lý hiện nay, không chỉ tại Trường đại học Luật Hà Nội mà còn có giá trị lan tỏa đến các cơ sở giáo dục đại học khác.

Hội thảo được chia thành 2 phiên chính.

Phiên đầu tiên gồm các tham luận và thảo luận, tập trung phân tích, luận giải các vấn đề lý luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm nổi bật những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phiên thứ 2 tập trung phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo quan điểm của Tổng Bí thư; cách thức vận dụng những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị-pháp lý hiện nay với từng chuyên ngành cụ thể.