Vai trò của công đoàn trong phát triển đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

NDO -

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chiều 25/10 tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước - thực trạng và giải pháp”.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: “Việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phải được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược, quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tham gia xây dựng Đảng của các cấp công đoàn trong tình hình mới. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, từ Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội về giới thiệu công nhân ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Theo đó, nhiệm kỳ 2008 - 2013 “giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng”, Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội XII tiếp tục đề ra chỉ tiêu “Bình quân hằng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp và Đảng”.

Kết quả, từ năm 2018 đến hết năm 2020, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 419 nghìn đoàn viên Công đoàn ưu tú, đã có gần 250 nghìn người được kết nạp. Tính riêng khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã gần 24 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp trên tổng số gần 64 nghìn đoàn viên ưu tú giới thiệu.

Tuy nhiên, tỷ lệ đoàn viên Công đoàn ưu tú được giới thiệu và được bồi dưỡng kết nạp ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước so với tổng số còn thấp và có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Có rất ít các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập được chi bộ đảng, trong khi số lượng công nhân lao động và các doanh nghiệp khu vực này ngày càng tăng nhanh.

Tại hội thảo, các ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia lao động, công đoàn đã làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới. Những kinh nghiệm, giải pháp của các cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giúp cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng đảng nói chung và xây dựng tổ chức cơ sỏ đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng.