Toàn cảnh phiên làm việc của Hội nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất.

Điều tra và đánh giá thực hiện chính sách pháp luật với người từ 16-18 tuổi

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hội nghị công bố Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 25/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thanh niên.