Điều tra và đánh giá thực hiện chính sách pháp luật với người từ 16-18 tuổi

NDO -

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hội nghị công bố Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 25/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thanh niên.

Toàn cảnh phiên làm việc của Hội nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất.
Toàn cảnh phiên làm việc của Hội nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất.

Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Trong đó, Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, với Chủ nhiệm là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ủy ban có Phó Chủ tịch Thường trực là Bí thư Trung ương Đoàn, các Phó Chủ tịch gồm Thứ trưởng Nội vụ, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Ủy ban là Thứ trưởng các Bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đoàn thể, cơ quan Trung ương.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, Ủy ban đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách về thanh niên được tập trung đầu tư, nhất là phối hợp tham gia đề xuất xây dựng các Nghị định triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận việc nắm bắt, tổng hợp thông tin để làm cơ sở kết nối, phối hợp liên ngành của Thường trực Ủy ban nhằm đạt hiệu quả tốt hơn còn khó khăn. 1 số văn bản xin ý kiến thành viên Ủy ban còn chậm được phúc đáp, ảnh hưởng tiến độ tiếp thu, hoàn thiện văn bản. Chế độ thông tin báo cáo của các bộ, ngành có thành viên tham gia Ủy ban chưa được duy trì.

Năm 2022, Ủy ban đặt ra 1 số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, đáng chú ý có việc phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan; tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi và 1 số lĩnh vực khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên cả nước trong suốt 2 năm qua trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lưu ý đến các phẩm chất tốt đẹp của thanh niên, những yếu tố đang hằng ngày tác động nhiều chiều lên thanh niên như điều kiện vật chất, đời sống, các nhu cầu, nguyện vọng, sự bùng nổ của mạng xã hội…, đồng chí Vũ Đức Đam đề nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn tập trung phát huy các thế mạnh của tuổi trẻ, luôn lấy thanh niên làm trung tâm trong các chiến lược phát triển, phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành.

Trung ương Đoàn cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ thành viên của Ủy ban, đưa ra chương trình làm việc cụ thể, tăng cường giao nhiệm vụ cho các pháp nhân gắn với những điều kiện thực hiện phù hợp định hướng từ phía Chính phủ; đẩy mạnh công tác thu hút nhân tài trẻ, sinh viên thủ khoa; phát triển mạnh mẽ lĩnh vực hợp tác quốc tế thanh niên gắn với các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.