Kiện toàn chức năng và nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

NDO -

Sáng 13-4, tại Hà Nội, T.Ư  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, điều hành Hội nghị.

Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Dự thảo Quyết định nêu trên gồm bảy điều với các nội dung chính quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thành viên, tổ chức, hoạt động, kinh phí hoạt động của Ủy ban.

Đáng chú ý, trong Điều 3 của dự thảo Quyết định có đề xuất Chủ nhiệm Ủy ban là một Phó Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban là Bộ trưởng Nội vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Tại Điều 4, dự thảo đề xuất Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam cho rằng, về tổ chức hoạt động của Ủy ban, nên để cơ quan thường trực là T.Ư Đoàn. Bởi đây là tổ chức đồng hành, gắn bó với thanh niên nhất, đặc biệt là trong các lĩnh vực thúc đẩy phát triển giới trẻ, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau cũng như góp phần giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục, rèn luyện thanh niên.

Bày tỏ đồng tình với ý kiến nêu trên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Viết Chức khẳng định: T.Ư Đoàn với vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban sẽ góp phần tận dụng tối đa ưu thế, kinh nghiệm, hiểu biết về công tác thanh niên, từ đó thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội để thanh niên phát triển toàn diện.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và góp ý về một số vấn đề như kinh phí phục vụ hoạt động của Ủy ban; nghiên cứu, bổ sung các giải trình về lý do sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ quy định cũ trong Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; bổ sung hoạt động hợp tác quốc tế cho Ủy ban.