Điểm chuẩn Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo kết quả Đánh giá năng lực

Thứ Sáu, 13-08-2021, 09:25
Trong khuôn viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên (ảnh chụp thời điểm năm 2020)

Trường đại học Khoa học Tự nhiên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2021 sử dụng kết quả thi Đánh gía năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo kết quả thi Đánh giá năng lực lấy từ 80-100/150 điểm tuỳ từng ngành đào tạo: 

Điểm chuẩn Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo kết quả Đánh giá năng lực -0 Điểm chuẩn Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo kết quả Đánh giá năng lực -1

THANH XUÂN