Tuyên Quang phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

NDO -

Ngày 28/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường.
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng các đại biểu đã trao xe gom rác, thùng rác di động cho các tổ tự quản tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; tặng làn đi chợ cho người nghèo; thực hiện trồng cây xanh bảo vệ môi trường; tham gia hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; hoạt động phát túi vải thân thiện với môi trường.

Thông qua Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Chỉ một Trái đất” và tiếp tục thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Ban Tổ chức chương trình mong muốn nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư trong việc thu gom, phân loại xử lý rác thải và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường.

Ban Tổ chức chương trình cũng kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện phân loại, thu gom rác thải đúng quy định; xây bể xử lý rác, bể ủ rác hữu cơ tại gia đình...; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa”, gắn phong trào thi đua bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thời gian tới, cần nâng cao chất lượng hoạt động của 12 tổ tự quản, tạo phong trào thi đua tự giác, tự quản tại cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, từng người dân cùng có trách nhiệm tham gia làm thật tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.