Từ 1/7/2022: Trợ cấp thất nghiệp tối đa theo lương tối thiểu có thể lên tới 23,4 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động ở vùng I có thể lên tới 23,4 triệu đồng do tăng theo lương tối thiểu.

[Infographic] Từ 1/7/2022: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa theo lương tối thiểu có thể lên tới 23,4 triệu đồng -0