Truyền thông Argentina: Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc lịch sử vĩ đại

Nhiều tờ báo lớn của Argentina đã đăng bài về Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó khẳng định chiến thắng này không chỉ ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam mà còn làm thay đổi cục diện thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" phấp phới bay trên nóc hầm Tướng De Castries. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" phấp phới bay trên nóc hầm Tướng De Castries. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 2/5, hàng loạt các tờ báo lớn của Argentina đã đăng bài về Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, trong đó khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam mà còn làm thay đổi cục diện thế giới, đồng thời cho rằng thắng lợi đó được bắt nguồn từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trang điện tử của tờ ABC Mundial đăng bài viết trong đó nhấn mạnh Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ đánh dấu sự kết thúc của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam mà còn để lại dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử nhân loại.

Theo tờ ABC Mundial, tròn 70 năm trước đây, từ ngày 13/3-7/5/1954, quân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tác giả bài viết khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng cho sự kháng chiến toàn diện của nhân dân Việt Nam.

Từ kháng chiến trên chiến trường đến đấu tranh về chính trị, kinh tế, ngoại giao, mọi thành phần trong xã hội Việt Nam đều cùng nhau chung sức đánh đuổi quân xâm lược.

Trong khi đó, tờ ReporteAsia nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến toàn dân, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy cao độ tinh thần yêu nước để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tờ báo cho biết cách đây 70 năm, sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân đội và nhân dân Việt Nam đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống quân Pháp tại đây; bắn rơi hàng chục máy bay, xe và toàn bộ vũ khí, kho tàng, quân trang và quân dụng của quân đội Pháp.

Bên cạnh tinh thần đại đoàn kết và những đóng góp sức người, sức của to lớn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam còn được thể hiện ở tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn thể dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn sức mạnh tinh thần vô địch của dân tộc Việt Nam đã được khơi dậy, chuyển hóa thành sức mạnh vật chất để chiến thắng kẻ thù.

Tờ Ámbito Internacional có bài viết khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu thất bại tồi tệ nhất của chủ nghĩa thực dân, đồng thời nhận xét gần 70 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần to lớn vào sự tiến bộ của nhân loại, đồng thời chứng minh một chân lý rằng các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.