Trung Quốc nêu trọng tâm hợp tác "Vành đai và Con đường" 10 năm tới

NDO - Báo cáo đã đề xuất các ý tưởng, tầm nhìn và giải pháp hành động để thúc đẩy chung tay xây dựng "Vành đai và Con đường" phát triển với chất lượng cao trong giai đoạn 10 năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
Bên ngoài Trung tâm Hội nghị tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Bên ngoài Trung tâm Hội nghị tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Ngày 24/11, Văn phòng Ban chỉ đạo công tác thúc đẩy xây dựng "Vành đai và Con đường" Trung Quốc công bố báo cáo với tựa đề "Tầm nhìn và hành động kiên trì thúc đẩy cùng xây dựng "Vành đai và Con đường" phát triển với chất lượng cao: Triển vọng trong giai đoạn 10 năm tới".

Theo báo chí Trung Quốc, báo cáo gồm 5 phần: Thành tựu và kinh nghiệm xây dựng "Vành đai và Con đường" 10 năm qua; ý tưởng chủ đạo xây dựng "Vành đai và Con đường" 10 năm tới; lĩnh vực và định hướng trọng tâm; lộ trình và giải pháp; triển vọng phát triển 10 năm tới.

Báo cáo cho biết, trong hợp tác xây dựng "Vành đai và Con đường", chú trọng "5 kết hợp", gồm: kết hợp giữa kế thừa và sáng tạo, giữa Nhà nước và thị trường, giữa song phương và đa phương, giữa quy mô và hiệu quả, giữa phát triển và an ninh; kiên trì các quan điểm, nguyên tắc như cùng bàn bạc, cùng phát triển, cùng chia sẻ; cởi mở, xanh, liêm khiết, tiêu chuẩn cao, mang lợi ích cho người dân, bền vững...

Để đưa sáng kiến bước vào giai đoạn mới, phát triển với chất lượng cao, báo cáo nêu 5 mục tiêu lớn để thực hiện trong 10 năm tới, gồm: tạo ra mạng lưới kết nối thông suốt và hiệu quả hơn; thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực bước lên tầm cao mới; người dân các quốc gia tham dự được hưởng lợi nhiều hơn, hạnh phúc hơn; cơ bản hình thành thể chế mới, mở cửa kinh tế với trình độ cao; quan điểm về cộng đồng nhân loại chia sẻ tương lai ngày càng trở nên phổ biến.

Các lĩnh vực và định hướng trọng tâm trong 10 năm tới bao gồm: hình thành cơ chế trao đổi, kết nối chính sách đa tầng nấc giữa các Chính phủ, đi sâu kết nối các quy tắc, tiêu chuẩn; thúc đẩy kết nối cả trên bộ, trên biển, bầu trời, hạ tầng công nghệ thông tin; mở rộng hợp tác thương mại toàn cầu, tăng cường hợp tác đầu tư song phương, nâng cao mức độ tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư; hoàn thiện cơ chế hợp tác về tài chính, mở thêm kênh đầu tư, huy động vốn; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và thể thao, hợp tác giữa các chính đảng và tổ chức nhân dân, hợp tác báo chí và cơ sở nghiên cứu; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như phát triển xanh, hợp tác số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo...

"Vành đai và Con đường" (BRI) là sáng kiến về việc cùng xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất năm 2013.

Tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra đời sáng kiến BRI, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của đại diện hơn 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế.