Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án đường giao thông

NDO -

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chỉ đạo các bộ, địa phương liên quan triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án đường giao thông.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Công văn 3853/VPCP-CN ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông đường bộ; đồng thời, Quốc hội quyết nghị về triển khai thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh.

Để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để triển khai các Nghị quyết của Quốc hội đối với các dự án đường cao tốc: (i) Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1; (ii) Biên Hòa-Vũng Tàu, giai đoạn 1; (iii) Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, giai đoạn 1 và Dự án đường Hồ Chí Minh, trình Chính phủ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quốc hội ban hành các Nghị quyết về các dự án nêu trên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (đối với Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đối với Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng các Nghị quyết của Chính phủ, trình Chính phủ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quốc hội ban hành các Nghị quyết về các dự án nêu trên.