Tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NDO - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 71 điểm cầu trong toàn quân.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen tặng các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệp vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen tặng các tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệp vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng dự, có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục; đại biểu thủ trưởng các quân chủng, bộ tư lệnh, quân đoàn, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

Tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ảnh 1

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Hội nghị đánh giá toàn diện tình hình, kết quả, làm rõ những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 (Quyết định 75) và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/20172 (Quyết định 35) của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình hiện nay.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 các quân khu cho biết, những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách theo quyết định của Chính phủ đã góp phần quan trọng vào kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua.

Tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ảnh 2

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kinh phí hơn 4.200 tỷ đồng, 106 phương tiện để triển khai thực hiện các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm, quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Hiện số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập còn khoảng gần 180 nghìn hài cốt liệt sĩ, trong khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, sự tác động của tự nhiên, địa hình thay đổi.

Tại hội nghị, đại diện các quân khu, địa phương đã thảo luận, nêu rõ những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 75 và Quyết định 35: mức chi đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thấp, chưa phù hợp với tính chất đặc thù và tình hình kinh tế-xã hội, có lúc chưa kịp thời. Mức chi trả chế độ, chính sách ngày công cho các đối tượng dẫn đường, bảo vệ, người cung cấp thông tin hiện thấp hơn ngày công lao động phổ thông, cho nên chưa động viên, khuyến khích, huy động được các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia. Hiện chưa có quy định chế độ, chính sách đối với đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện thu thập thông tin tài liệu, hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được; nhấn mạnh, các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm phải mang tính đồng bộ, linh hoạt theo sự phát triển của tình hình, phù hợp các quy định chung của pháp luật. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương dự toán, phân bổ nguồn kinh phí, bảo đảm đúng, đủ kịp thời; dân chủ, công khai theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hành vi sai trái, tiêu cực trong thực hiện chế độ, chính sách về công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Về kiến nghị đề xuất của các đơn vị, địa phương, giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổng hợp đầy đủ, đưa vào báo cáo tổng kết làm cơ sở kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương nghiên cứu đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế các quyết định cũ trong thời gian tới bảo đảm phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tình hình mới.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, các ban, bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là trong đề xuất nghiên cứu ban hành nghị định thay thế các quyết định trong thời gian tới. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước...

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen tặng 26 tập thể, 27 cá nhân, vì đã có có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.