Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla

NDO -

Chiều 20/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla đến chào xã giao trong thời gian thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla giới thiệu các thành viên đoàn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla với các đại biểu tại buổi tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla tại buổi tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla phát biểu tại buổi tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Các đại biểu Việt Nam dự buổi tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0

Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ tại buổi tiếp. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla -0
 Quang cảnh buổi tiếp.