Tốc độ tăng trưởng ngành Xây dựng ước đạt hơn 8%

NDO - Ngày 23/12, tại Hà Nội, ngành xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Xây dựng, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu là các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc địa phương, các đơn vị và doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh cho biết: ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp trong ngành đã tập trung, nỗ lực cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch của Bộ đã ban hành để triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 ban hành Chương trình hành động để triển khai với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 80 nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành đầy đủ, kịp thời, tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện đến từng đơn vị các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội…

Phối hợp thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu của Chính phủ vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tập trung thực hiện công tác triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Triển khai tích cực các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số Cấp phép xây dựng…

Tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng ước đạt 8-8,5%. So với năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2%; tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,5m2 sàn/người, tăng 0,5m2 sàn/người; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 94,2%, tăng 2,2%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống còn 16,5%, giảm 0,7%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt khoảng 15%...

Về vật liệu xây dựng, giá trị sản xuất xi măng ước đạt sản lượng sản xuất đạt 85,36 triệu tấn, giảm 9,92%, tiêu thụ 87,31 triệu tấn, giảm 9,81%; sản lượng sản xuất gạch ốp lát đạt 471,5 triệu m2, tăng 8,39%, sản lượng tiêu thụ khoảng 459 triệu m2 tăng 16,2%…

Năm 2023, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, bám sát chủ đề năm của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và tập trung, cố gắng cao độ để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong đó, ngành xây dựng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về xây dựng phấn đấu đạt 6,5-7%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị ước đạt 42,6%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị ước đạt 53,9%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 96%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống khoảng 16%; tỷ lệ thu gom xử lý nước thải đạt khoảng 17%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 26m2 sàn/người; sản lượng sản xuất xi măng khoảng 93,13 triệu tấn…

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành xây dựng đã cố gắng, chủ động nhiều giải pháp góp phần cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ngành xây dựng vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; việc sửa đổi các quy định và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá còn chậm, chưa theo kịp thực tế; chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu; thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng trong năm 2023 và các giải pháp ngành Xây dựng sẽ triển khai thực hiện để hoàn thành các kế hoạch được giao.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chung, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; quyết liệt hơn trong công việc; chủ động sáng tạo linh hoạt, đề xuất các giải pháp; bám sát các nội dung hoạt động của Bộ; chấp hành nghiêm các quy định; đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật kỷ cương, quy chế thực hiện; phối hợp nhịp nhàng công việc giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, các hiệp hội, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm đạo đức công vụ; quan tâm công tác xây dựng đảng, đoàn thể, tổ chức sinh hoạt đảng...

Trong năm 2023, ngành xây dựng cần tiếp tục hoàn thể chế pháp luật, tập trung cho công tác quy hoạch phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở giá thấp; đẩy mạnh công tác các quản lý đầu tư xây dựng, giám sát chất lượng công trình, quản lý quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng; chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư…