Tọa đàm về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

NDO - Sáng 29/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung: những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, cũng như kinh nghiệm trong 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; đánh giá vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; hình thức, phương thức phương cách điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn, những mô hình cụ thể; công tác xây dựng kiện toàn đội ngũ cộng tác viên; những kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương về triển khai công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội,….

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thọ Truyền, qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đặc biệt coi trọng công tác dư luận xã hội.

Tọa đàm về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ảnh 1

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu định hướng nội dung trao đổi, thảo luận.

Qua đó các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, chuyên đề ở cấp mình nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Nhiều nội dung phản ánh và kết quả điều tra dư luận xã hội có tính phản biện cao, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm sử dụng để giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhiều vấn đề, vụ việc. Qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cũng nhìn nhận còn có một số hạn chế trong triển khai Kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa XI. Đặc biệt là với yêu cầu của một thành phố lớn, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thành phố.