TKV nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch

NDO - Trong 6 tháng qua, doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 88.672 tỷ đồng, bằng 106,2% so cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến đạt 2.280 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch. TKV đã bảo đảm cung cấp đủ than cho điện, sản lượng tăng hơn 2 triệu tấn so cùng kỳ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trong 6 tháng qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt lợi nhuận 2.280 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch.
Trong 6 tháng qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt lợi nhuận 2.280 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra ngày 10/7, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV cho biết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu chính của TKV và các đơn vị thành viên cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, than thương phẩm của TKV đạt 27,36 triệu tấn, đạt 52,9% so kế hoạch và bằng 111% so cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 20,61 triệu tấn, đạt 53,2% kế hoạch năm, bằng 103,7% so cùng kỳ. Than tiêu thụ 26,77 triệu tấn, đạt 53,5% kế hoạch và bằng 108,6% so cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 23,47 triệu tấn đạt 56% kế hoạch bằng 112,5% và tăng 2 triệu tấn so cùng kỳ.

TKV nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch ảnh 1

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, than thương phẩm của TKV đạt 27,36 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 20,61 triệu tấn.

Lĩnh vực điện năng, trong 6 tháng, TKV đã sản xuất 5,26 tỷ kW giờ, bằng 114% so cùng kỳ; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 42.836 tấn, đạt 58,4% kế hoạch năm và bằng 118% cùng kỳ. Trong tháng 7/2024, TKV đặt chỉ tiêu sản xuất 2,86 triệu tấn than nguyên khai; nhập khẩu 1,7 triệu tấn than, tiêu thụ 4,0 triệu tấn; bóc xúc 10,71 triệu m3 đất, đào 23,21 nghìn mét lò,....

Từ đầu năm đến nay, TKV đã bắt tay xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia, Quy hoạch Khoáng sản; Quy hoạch điện VIII, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu, chính thức hoạt động từ ngày 26/6/2024.

TKV nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch ảnh 3

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu ý kiến.

Theo Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, trong 6 tháng qua, TKV đã hoàn thành sứ mệnh cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện vào thời gian cao điểm. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các công ty, đơn vị cần chú trọng khâu an toàn lao động, quản lý chất lượng khoáng sản, tiếp tục đáp ứng đủ than cho sản xuất điện. Lãnh đạo các đơn vị cần triển khai toàn diện, triệt để thực hiện nhiệm vụ trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản, đặc biệt chú ý liên thông ba ngành năng lượng: Than-Điện-Luyện kim,...

TKV nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch ảnh 4

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đề nghị lãnh đạo TKV chú trọng tối ưu chi phí khai thác than, đáp ứng đủ nhiên liệu, có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá cao kết quả TKV đạt 6 tháng qua và đề nghị lãnh đạo TKV cần chú trọng tối ưu chi phí khai thác than, nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu, có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhận diện nguy cơ rủi ro; cải thiện điều kiện làm việc; giải quyết các thủ tục cấp giấy phép, đầu tư các dự án trọng điểm theo chiến lược quy hoạch; tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu TKV đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,...