Nâng cao năng lực khám chữa, bệnh của hệ thống y tế TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 27-05-2022, 14:06
Ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết hợp tác, đồng thời tổ chức sự kiện kết nối “Tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản lý y tế cơ sở góp phần tham gia phục hồi kinh tế sau đại dịch”.

Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế thành phố giai đoạn 2022-2025, qua đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung ký kết tập trung xây dựng, phát triển các công cụ, giải pháp, mô hình phục vụ công tác quản trị, điều hành và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ thống y tế thành phố, trong đó, ưu tiên nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Ngoài ra, 2 sở còn hợp tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; kết nối, thu hút các nguồn lực của xã hội tham gia để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Cũng tại buổi ký kết, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện kết nối “Tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản lý y tế cơ sở góp phần tham gia phục hồi kinh tế sau đại dịch”. Đây là diễn đàn để các đơn vị, tổ chức tham gia trình bày các vấn đề, trao đổi thảo luận và tìm kiếm ý tưởng, đối tác giải quyết những vấn đề nhằm mục đích thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công, hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế...

CAO TÂN