Đà Nẵng thông tin về việc mua vật tư kit test Covid-19 của Công ty Việt Á

Thứ Hai, 20-12-2021, 18:17
Gói mua sinh phẩm tháng 5/2021, Công ty Việt Á trúng thầu với CDC Đà Nẵng với tổng tiền gần 30 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Chiều 20/12, Sở Y tế TP Đà Nẵng có báo cáo liên quan mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, tại thời điểm tháng 5/2021, trước yêu cầu cấp bách của công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 và để bảo đảm kịp thời sinh phẩm xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đề xuất mua 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm LightPower IVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, hãng sản xuất là Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá dự toán 509.250 đồng/test. Cơ sở xây dựng giá dự toán của mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm LightPower IVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit gồm 3 báo giá thị trường. Các quyết định trúng thầu trước đó được công khai tại cổng công khai kết quả đấu thầu Bộ Y tế theo quy định.

Từ ngày 2/7/2021, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này tại Công văn số 5288 BYT-TB-CT là 470.000 đồng/test cho đơn hàng dưới 500.000 test, 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1.000.000 test. Trên cơ sở đề xuất của CDC Đà Nẵng, Sở Y tế phối hợp các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, với tổng số lượng mua sắm 200.000 test, đơn giá 367.500 đồng/test.

Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định với quan điểm chỉ đạo quyết liệt trong kiểm soát dịch Covid-19, nhanh chóng bóc tách hết F0, cắt đứt chuỗi lây nhiễm; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, CDC Đà Nẵng chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tăng cường giám sát, xét nghiệm chủ động theo quy định, trong đó thực hiện phương pháp gộp mẫu (theo hình thức gộp que và gộp ống) gộp 10 mẫu, 20 mẫu và thậm chí 30 mẫu để vừa bảo đảm tính kịp thời, tăng năng suất xét nghiệm vừa tính tiết kiệm. Từ tháng 5-10/2021, thực hiện các kế hoạch xét nghiệm của UBND thành phố, CDC Đà Nẵng đã xét nghiệm cho 5.384.665 lượt người bằng phương pháp RT-PCR, với số lượng test sinh phẩm xét nghiệm là 309.866 test.

Sở  Y tế Đà Nẵng cho biết, việc thực hiện thủ tục mua sắm, Hội đồng thẩm định Sở Y tế thực hiện thẩm định hồ sơ; xin ý kiến Hội đồng mua sắm phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng (gồm các thành viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố) và lấy ý kiến Sở Tài chính về giá dự toán mua sắm; tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo thông tin được đăng tải trên trang website của CDC Đà Nẵng, một trong những đợt đấu thầu mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 giữa CDC Đà Nẵng với Việt Á có giá trị lớn là vào tháng 5/2021, với số tiền là gần 30 tỷ đồng.

Cụ thể: ngày 24/4/2021, CDC Đà Nẵng công bố gói thầu “Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm virus corona (Covid-19)” với hình thức đấu thầu rộng rãi, dự thầu qua mạng. Giá gói thầu là 29.292.500.000 đồng, Công ty Việt Á trúng thầu 29.032.500.000 đồng. Khối lượng mời thầu là 90.000 test. Trong đó test iVAaDNA/RNA Extraction Kit aM có đơn giá 136.500 đồng, test LightPower IVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit có đơn giá 509.250 đồng. Các bộ test này đều của công ty Việt Á sản xuất.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO