Trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ Bảy, 04-12-2021, 14:01
Hoa đào Nhật Tân, Hà Nội (Ảnh minh họa: Trần Hải).

Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cộng với hai đợt nghỉ cuối tuần, công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 9 ngày.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và nghỉ Quốc khánh năm 2022.

Đối tượng điều chỉnh của đề xuất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động).

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, công chức, viên chức nghỉ liền bảy ngày liên tục, từ thứ tư, ngày 10/2/2021 đến hết thứ ba ngày 16/2/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 với 5 ngày liên tục từ thứ hai (31/1/2022 Dương lịch) đến hết thứ sáu (ngày 4/2/2022 Dương lịch), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Việc bố trí này nhằm bảo đảm việc hài hòa nghỉ trước và sau Tết.

Cũng căn cứ theo đề xuất này, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày sẽ liền kề với ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau đó. Do vậy, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, gồm: 5 ngày nghỉ theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần trước - sau Tết.

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021, công chức, viên chức được nghỉ bốn ngày, từ thứ năm, ngày 2/9/2021, đến hết ngày chủ nhật, 5/9/2021. Trong đó, hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh và hai ngày nghỉ hằng tuần.

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu phương án công chức, viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định. Trong đó, nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 và 1 ngày liền kề trước.

Theo phương án này, cùng với hai ngày nghỉ cuối tuần, công chức, viên chức sẽ được nghỉ trọn vẹn từ thứ năm (1/9/2022) đến hết chủ nhật (4/9/2022) trong tuần, không phải sang ngày thứ hai của tuần sau, và tránh việc phải bố trí nghỉ bù.

Trường hợp người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế, lịch nghỉ đối với công chức, viên chức và quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động sẽ chủ động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đề xuất cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết. Việc thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động phải trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Với dịp nghỉ Quốc khánh năm 2022, người sử dụng quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm: Ngày Quốc khánh 2/9 và 1 ngày liền trước, hoặc sau.

Đề xuất cũng nêu rõ, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán hoặc nghỉ lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 và giao Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện.

XUÂN ANH