Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ Bảy, 14-05-2022, 05:15
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì toạ đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì tọa đàm.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao "chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện", ngày 6/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học lần thứ nhất.

Tiếp thu các ý kiến chuyên gia tại cuộc tọa đàm lần thứ nhất và căn cứ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII cũng như nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì dự thảo bản Hệ thống hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới với 4 nhóm nội dung chuẩn mực đạo đức gắn với các mối quan hệ cụ thể: Một là đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và nhân loại; Hai là đối với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng nghiệp; Ba là với công việc; Bốn là đối với các thế lực thù địch. Trong mỗi nhóm cũng đã bước đầu xây dựng khung nội dung cụ thể của các chuẩn mực. Tại cuộc tọa đàm, các nhà khoa học, các chuyên gia đã cho ý kiến sâu hơn, kỹ hơn và toàn diện hơn trên các khía cạnh, yêu cầu chuẩn mực đạo đức, vừa bảo đảm tính khái quát, toàn diện, vừa bảo đảm sự cụ thể hóa, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá…

Kết quả của cuộc tọa đàm sẽ tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học vững chắc, làm cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu tổ chức hội thảo cấp quốc gia về nội dung này.