Việt Nam giữ vị trí tiên phong về cải tổ Liên hợp quốc

Thứ Sáu, 22-11-2013, 03:11
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)

NDĐT- Hôm nay, 22-11, tại cuộc họp đánh giá hoạt động hàng năm, Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ và Liên hợp quốc (LHQ) một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục cùng nỗ lực hợp tác để Việt Nam giữ vững vị trí tiên phong trên thế giới về cải tổ LHQ.

Với sáng kiến “Thống nhất hành động”, 14 cơ quan thường trú và hai cơ quan không thường trú của LHQ cùng phối hợp phát huy các thế mạnh về kinh nghiệm cũng như năng lực chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động phát triển một cách hài hòa hơn và hiệu quả hơn.

Cùng hòa đồng và thống nhất với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, các hoạt động của LHQ đã có thể đạt được những kết quả toàn diện hơn, mang lại tác động thiết thực, hiệu quả và lợi ích nhiều hơn cho nhân dân Việt Nam.

Năm 2012 là một mốc quan trọng để đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được và rút ra bài học cho tương lai. Trong suốt 5 năm qua, Việt Nam đã luôn đóng một vai trò tích cực trong các đánh giá về các bài học kinh nghiệm thực hiện thí điểm sáng kiến “Thống nhất hành động”.

Quyết tâm mạnh mẽ và chủ động của Chính phủ trong toàn bộ quá trình cải tổ LHQ cùng tính sở hữu quốc gia rõ nét trong chương trình nghị sự phát triển của LHQ tại Việt Nam là những thành tố quyết định đối với sự thành công của “Thống nhất hành động”.

Tại Việt Nam sáu trụ cột chính của cải tổ LHQ đã xác lập một phương thức điều hành hoạt động mới. “Thống nhất hành động” là một mô hình cải cách toàn bộ cách vận hành của LHQ sao cho phù hợp với thực tế của một quốc gia có thu nhập trung bình, được định hướng bởi Một Kế hoạch chung, Một Ngân sách chung, Một Lãnh đạo chung, Một Tiếng nói chung, Một Bộ quy định và thủ tục quản lý chung và Một Ngôi nhà chung.

Tập trung vào khả năng tập hợp những kiến thức, kinh nghiệm phong phú đa dạng trên nhiều lĩnh vực, cũng như tập trung nguồn lực của toàn bộ hệ thống các tổ chức của mình, LHQ đã có được những đóng góp có giá trị cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam phát biểu. “Hệ thống LHQ có một vai trò quan trọng hỗ trợ cho các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc xóa nghèo và thúc đẩy việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt khi thời hạn 2015 đang đến rất gần. Với sáng kiến “Thống nhất hành động” chúng ta cùng bảo đảm rằng các hỗ trợ của LHQ phù hợp hoàn toàn với chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam, dựa trên những kinh nghiệm phong phú đa dạng và thế mạnh chuyên môn của từng tổ chức LHQ”.

Sứ mệnh của Liên hợp quốc tại Việt Nam
LHQ phối hợp với Chính phủ và nhân dân Việt Nam phấn đấu bảo đảm rằng mọi người dân Việt Nam được hưởng một cuộc sống ngày càng thịnh vượng với nhân phẩm, sức khoẻ không ngừng được nâng cao và phạm vi lựa chọn được mở rộng hơn. Thông qua nỗ lực chung của toàn hệ thống và từng tổ chức thành viên, LHQ quan tâm và tạo cơ hội cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất cũng như cho thanh niên - những chủ nhân của tương lai.

Theo tinh thần Hiến chương LHQ và Tuyên bố Thiên niên kỷ, LHQ tăng cường áp dụng nguyên tắc bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời cung cấp ý kiến tư vấn vô tư và chuyên gia kỹ thuật cũng như tạo điều kiện tiếp cận với tri thức toàn cầu và kinh nghiệm trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt Nam.

NGUYÊN VŨ