Kiểm tra công tác bầu cử tại Ninh Thuận

Thứ Sáu, 23-04-2021, 11:17
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 23-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Ninh Thuận.

Đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; việc thành lập tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; việc giải quyết ý kiến cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đã được hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ; việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc lập và niêm yết danh sách cử tri, chia khu vực bỏ phiếu; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, những người ứng cử; công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế; phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử.

Ninh Thuận đã thành lập 73 Ủy ban Bầu cử các cấp, đã triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Ủy ban Bầu cử tỉnh, bảy Ủy ban Bầu cử cấp huyện, 65 Ủy ban Bầu cử cấp xã. Thành lập 513 ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, gồm: Hai Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 58 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 441 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Trong tháng 3-2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu tại 65/65 xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở phê chuẩn 460 khu vực bỏ phiếu, UBND cấp xã đã thành lập 460 tổ bầu cử theo đúng Luật định. Cụ thể, huyện Ninh Phước, 73 tổ; Thuận Nam, 48 tổ; Ninh Sơn, 63 tổ; Bác Ái, 52 tổ; Ninh Hải, 70 tổ, Thuận Bắc, 48 tổ và TP Phan  Rang - Tháp Chàm, 106 tổ.

Kết quả lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú với 10 người (hai người được Trung ương giới thiệu) được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương và được 100% cử tri tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. 89 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 400 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 2.863 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đều được tín nhiệm từ 80-100%. Toàn tỉnh dự kiến có 523.256 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu tại 460 khu vực bỏ phiếu.

Tính đến ngày 15-4, Tiểu ban An ninh trật tự và Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận 11 đơn và bốn vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Trong bốn vụ việc thì có hai vụ việc được giải quyết, một vụ đang được Ủy ban kiểm tra cấp ủy, cấp huyện xem xét, một vụ thuộc trường hợp nắm bắt thông tin để tiếp tục theo dõi, giải quyết… Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chuẩn bị tốt.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại Ninh Thuận đúng quy định. Tỉnh chú trọng giới thiệu ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, nữ chiếm tỷ lệ cao. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

Để bảo đảm đạt hiệu quả, Đoàn công tác đề nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đúng quy định pháp luật; niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên; bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu đủ số lượng, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến người ứng cử đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống Covid-19 theo kế hoạch và chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh trước, trong và sau bầu cử.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra phòng bỏ phiếu mẫu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

NGUYỄN TRUNG