Khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX

Thứ Hai, 01-11-2021, 18:28
Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa IX khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (thứ ba từ trái phải sang), ngày 1/11. (Ảnh: Xuân Sơn)

Ngày 1/11, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội Lào mới, thủ đô Vientiane, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. 

Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng - Nhà nước, các thành viên Chính phủ, các đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan, tổ chức của Đảng - Nhà nước, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Hội cựu chiến binh, các tổ chức quần chúng cấp Trung ương.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa IX -0
 Tham dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX có các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cho biết, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX sẽ xem xét, thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Lào về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch ngân sách nhà nước, Kế hoạch tiền tệ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo việc tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết luận về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tiền tệ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo về Kế hoạch phát triển năng lượng điện của Lào (2021 - 2030) và Kế hoạch phát triển năng lượng điện - mỏ 5 năm (2021 - 2025);

Báo cáo về tầm nhìn 20 năm (2021 - 2040), chiến lược 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế số quốc gia 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước; kết quả thanh tra kết luận của việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Thanh tra Nhà nước; việc thanh tra theo kết quả kiểm toán Báo cáo kết luận việc tổ chức thực hiện Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra Nhà nước; Báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; việc đề xuất bổ nhiệm thành viên Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Quốc hội; Báo cáo đóng góp ý kiến của Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, các tổ chức quần chúng đối với Báo cáo công tác của Quốc hội.

Kỳ họp lần này, Quốc hội Lào khóa IX cũng xem xét, thông qua các 11 Dự thảo Luật, trong đó, có 4 Dự thảo Luật xây dựng mới gồm Dự thảo Luật Phương tiện giao thông đường bộ, Dự thảo Luật Biên giới quốc gia, Dự thảo Luật Công nghệ cao, Dự thảo Luật Khảo sát, đo đạc và xây dựng bản đồ; bảy Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung gồm: Dự thảo Luật Chính phủ, Dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước, Dự thảo Luật Xây dựng văn bản pháp luật, Dự thảo Luật Thực hiện phán quyết của tòa án; Dự thảo Luật Quản lý thuốc lá, Dự thảo Luật Viễn thông và Dự thảo Luật Di sản quốc gia.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX sẽ bế mạc vào ngày 17/11/2021.

XUÂN SƠN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)