Hội thảo khoa học Vua Lý Nam Ðế với căn cứ động Khuất Lão

Thứ Bảy, 26-10-2013, 15:03

Ngày 26-10, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học Vua Lý Nam Ðế với căn cứ động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông (Phú Thọ).

Vua Lý Nam Ðế (tên húy là Lý Bôn, Lý Bí) là người xây dựng Nhà nước độc lập đầu tiên của dân tộc trong thời Bắc thuộc - Nhà nước Vạn Xuân. Thi hài của ông được an táng ngay trong động Khuất Lão sau khi qua đời năm 548.

 * Sáng 26-10, tại Hà Nội, Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội (QH) đã tổ chức Hội thảo khoa học về công tác thông tin đối ngoại của QH. Nhiều vị đại biểu QH và nhiều nhà nghiên cứu từ các cơ quan ở T.Ư đã dự.

 Các đại biểu thống nhất cho rằng, hoạt động đối ngoại của QH là bộ phận hợp thành quan trọng trong tổng thể các "binh chủng" đối ngoại của Nhà nước ta, bao gồm ngoại giao Nhà nước, đối ngoại của Ðảng, ngoại giao nhân dân. Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, hoạt động đối ngoại của QH không ngừng được mở rộng, tăng cường, phát triển với nghị viện, các tổ chức hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới. Do vậy cần đề ra giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại của QH. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

 Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu đã đề cập, phân tích khái niệm thông tin đối ngoại của QH; vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại của QH; nội dung thông tin đối ngoại; thực trạng công tác thông tin đối ngoại của QH; yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại của QH trong tình hình mới và yếu tố tác động đến thông tin đối ngoại của QH. Từ đó đưa ra các kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với công tác thông tin đối ngoại; sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; sự phân công, phối hợp trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại của QH...