Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về hoạt động công chứng

Thứ Sáu, 14-01-2022, 17:08
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết thực hiện Luật Công chứng tại Bộ Tư pháp. (Ảnh: LÊ TÚ)

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014. Đồng chí Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật về công chứng; nhận diện rõ các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời xác định các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công chứng, chứng thực.

Xác định rõ xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, bảo đảm thể chế, pháp luật thật sự là “đòn bẩy” cho hoạt động. Do vậy, việc xây dựng Luật Công chứng sửa đổi và hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến công chứng là yêu cầu cấp bách, cần được quan tâm, tập trung nguồn lực để xây dựng, tạo lập hệ thống pháp luật về công chứng, chứng thực đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật Công chứng, hoạt động công chứng đã thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở - lĩnh vực vốn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp.

Qua đó, thể hiện vai trò hoạt động công chứng là “lá chắn” phòng ngừa hữu hiệu, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội, giảm thiểu công việc cho tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích, làm rõ tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014; đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công chứng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, tăng cường kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công chứng.

Về lâu dài, cần đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển đổi số hoạt động công chứng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa về vai trò, vị trí, bản chất của hoạt động công chứng; tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về công chứng...

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị, thời gian tới, các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động công chứng như chia sẻ thông tin, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan; phát huy vai trò tự quản của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, hội công chứng viên các địa phương…

LÊ TÚ