Điện mừng

Thứ Tư, 16-09-2020, 04:36

Nhân dịp Ngài Xư-ga Y-ô-si-hi-đê được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), ngày 15-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chúc mừng.