Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ nhất

Thứ Bảy, 17-09-2016, 18:33
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp .

Sáng 17-9, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư chủ trì.

Theo Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13-8-2016 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 thành viên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Phó Trưởng Ban là đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mong muốn, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo các nhiệm kỳ trước đây; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư, nhiệm kỳ 2016-2021 và dự thảo Báo cáo về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của các thành viên; việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp trong cả nhiệm kỳ. Đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm tính thiết thực, khả thi trong triển khai công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, để triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo; đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận, quyết định hoặc cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh; đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị, trước mắt, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2017, tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản là: tích cực chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật về tố tụng mới được Quốc hội thông qua. Khẩn trương hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp; thực hiện tốt sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định tư pháp và thừa phát lại; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức nêu trên. Khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp đã được Ban Chỉ đạo cho ý kiến. Cuối năm 2017, tiến hành sơ kết, đề ra phương hướng, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.


PV