Lĩnh vực Khoa học xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 501-600 thế giới

Thứ Năm, 14-10-2021, 18:43
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngày 14/10, Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực (World University Rankings by Subject) năm 2022 theo 4 lĩnh vực: Business and Economics (Kinh doanh và kinh tế), Education (Giáo dục), Law (Luật), Social Sciences (Khoa học xã hội) của các đại học trên thế giới; trong đó, lĩnh vực Social Sciences (Khoa học xã hội) của Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu được xếp hạng 501-600.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income), Triển vọng quốc tế (International Outlook), Nghiên cứu (Research) và Giảng dạy (Teaching). 

Bảng xếp hạng lĩnh vực Khoa học xã hội được tổng hợp từ nhiều chuyên ngành nhỏ như: Truyền thông và nghiên cứu truyền thông, nghiên cứu chính trị và nghiên cứu quốc tế (bao gồm cả nghiên cứu phát triển), xã hội học và địa lý. 

Lĩnh vực Khoa học xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 501-600 thế giới -0
Lĩnh vực Social Sciences (Khoa học xã hội) của Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu được xếp hạng 501-600. 

Năm nay, có 870 cơ sở giáo dục được xếp hạng ở Bảng xếp hạng lĩnh vực Khoa học xã hội. Trong đó, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục lần đầu được xếp hạng trong lĩnh vực này: Trường đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

THE World University Rankings by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực. Đến nay THE đã công bố kết quả xếp hạng của 10/11 lĩnh vực.

Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 lĩnh vực được xếp hạng: Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) thứ hạng 601-800 thế giới; Kỹ thuật (Engineering) thứ hạng 601-800 thế giới; Khoa học máy tính (Computer Sciences) thứ hạng 601-800 thế giới; Khoa học xã hội (Social Sciences) thứ hạng 501-600 thế giới.
 

XUÂN KỲ