Tiếp tục tạo bước chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng

NDO - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, công tác thi đua, khen thưởng của Thành phố Hà Nội đã đạt được những hiệu quả tích cực, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp được nâng lên.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Tới dự, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được quan tâm. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có sự chuyển biến rõ nét và thực chất.

Tiếp tục tạo bước chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Việc xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành kịp thời. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động; đặc biệt là các phong trào thi đua gắn với những chủ đề thiết thực , như: “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Trật tự văn minh đô thị”, “Vệ sinh, an toàn thực phẩm”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động, là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW. Qua tổng kết cho thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu nêu trên đòi hỏi sự quyết tâm cao độ, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Hà Nội phát triển nhanh và bền vững sẽ góp phần quan trọng lan tỏa, thúc đẩy cả nước cùng phát triển.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong quá trình đó, Hà Nội cần phát huy vai trò tích cực của công tác thi đua khen thưởng, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực, trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt là, thi đua cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt; thi đua phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới.

Thi đua xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; động viên, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, cống hiến cho xã hội; làm cho các phong trào thi đua của Hà Nội có sức sống mạnh mẽ trong đời sống xã hội, trở thành hình mẫu cho các địa phương trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tạo bước chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng ảnh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố; 44 tác giả, nhóm tác giả được nhận Bằng “Sáng kiến Thủ đô”. Ban Tổ chức trao giải tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2024.