Tiếp tục tăng cường đầu tư và nâng cao vai trò y tế cơ sở

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo về định hướng phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục tăng cường đầu tư và nâng cao vai trò y tế cơ sở

Theo báo cáo tại hội thảo, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, công tác y tế cơ sở đã đạt những kết quả quan trọng như: Mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp cả nước, từng bước được củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được tăng cường, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế, đẩy lùi và quản lý bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe người dân bước đầu được triển khai tại tuyến xã…

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã tăng từ 71,3 tuổi lên 73,6 tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 30,1% (năm 2002) xuống 10,8% (năm 2022); tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ trên toàn quốc đến năm 2022 đạt gần 88%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 16,5% năm 2002 lên 92,04% năm 2022…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, vẫn còn những hạn chế như: Cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở mới chỉ tập trung nhiều tới điều trị cho người bị bệnh, chưa chú trọng đúng mức đến phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và quản lý bệnh; tổ chức hệ thống y tế cơ sở thời gian qua chưa ổn định; năng lực cung ứng dịch vụ còn hạn chế, hiệu quả hoạt động còn thấp; cơ chế tài chính cho y tế cơ sở chưa phù hợp; thuốc và trang thiết bị y tế cho y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh...

Các ý kiến đại biểu tham dự tại hội thảo sẽ được Bộ Y tế tiếp thu để xây dựng Đề án “Chỉ thị về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới”, dự kiến trình Ban Bí thư vào tháng 5/2023.