Thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu xả nước về hạ du

NDO - Ông Vương Thành Chung, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, từ 14 giờ 30 phút chiều nay (2/10), đơn vị sẽ bắt đầu vận hành điều tiết nước từ hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 về hạ du để bảo đảm mực nước cao nhất trước lũ.
0:00 / 0:00
0:00
Công trình thủy điện Sông Bung 2.
Công trình thủy điện Sông Bung 2.

Theo đó, dự kiến lưu lượng xả nước từ hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 về vùng hạ du sông Vu Gia khoảng 20-200 m3/giây.

Được biết, mực nước tại hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 lúc 10 giờ ngày 2/10 hơn 600m, tổng lượng nước đổ về hồ chứa này 63,89m3/giây, lượng nước xả qua máy phát điện 34m3/giây.

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung Vương Thành Chung cho biết, mục đích vận hành nhằm bảo đảm mực nước cao nhất trước lũ. Do vậy, lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung đề nghị các cấp nhanh chóng triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

Theo ông Vương Thành Chung, việc vận hành điều tiết từ hồ chứa Thủy điện Sông Bung được căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg (ngày 23/12/2019) của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, căn cứ Quy chế phối hợp giữa Công ty Thủy điện Sông Bung với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 trong mùa lũ hằng năm (ký kết ngày 14/8/2020), cùng căn cứ tình hình thực tế về thủy văn tại hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2.