Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

NDO - Ngày 21/9, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Kinh tế tuần hoàn và những mô hình tiên phong" và tọa đàm về những giải pháp tiếp theo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt cuốn sách
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt cuốn sách

Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, chủ biên cuốn sách, nhấn mạnh: Phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 đã chỉ rõ "Khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất".

Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam ảnh 1

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách.

Các nội dung về kinh tế tuần hoàn được thể chế hóa tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Đặc biệt, Đề án "Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022 đã xác định, cần "tập trung ban hành các chính sách dài hạn nhằm khuyến khích, ưu đãi, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tuần hoàn trên cơ sở nâng cao nhận thức, sự chủ động, phát huy đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khuyến khích lối sống có trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua, Tạp chí Nhà đầu tư đã có nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức các hội nghị, hội thảo, xây dựng nhiều nội dung tuyên truyền ấn tượng về phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cuốn sách "Kinh tế tuần hoàn và những mô hình tiên phong" do Tạp chí xuất bản là một sáng kiến và nỗ lực tiếp theo nhằm phổ biến kiến thức, khuyến nghị chính sách và tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta.

Cuốn sách dày 540 trang khổ lớn, xuất bản song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh, đăng tải nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của các tác giả là các nhà quản lý, các chuyên gia có uy tín, lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước phân tích sâu những vấn đề cơ bản về kinh tế tuần hoàn; xu hướng và đòi hỏi bức thiết phát triển kinh tế tuần hoàn, chỉ ra thực trạng, cơ hội và thách thức phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Đồng thời, các bài viết cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn của các nước và mô hình kinh tế tuần hoàn của các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. Qua đó, đề xuất các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, kinh tế tuần hoàn không phải vấn đề của riêng Việt Nam mà chung của thế giới.

Tại Việt Nam, các tập đoàn kinh tế lớn đã có mô hình kinh tế tuần hoàn, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nên không có đủ nguồn lực chuyển sang kinh tế tuần hoàn.

Do đó, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc chuyển từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn cần điều tra, khảo sát lý do những doanh nghiệp muốn chuyển sang kinh tế tuần hoàn nhưng quá trình lại chậm và khó khăn.

Còn đối với người dân, họ cũng đã có ý thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường, tái chế nhựa,.. Tuy nhiên, số lượng người dân hiểu về kinh tế tuần hoàn rất hạn chế. Vì vậy, các cấp, ban, ngành cần tham gia tuyên truyền nâng cao quan điểm, nhận thức cho người dân về kinh tế tuần hoàn.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu tham dự cũng cho rằng, cuốn sách có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn, là một tài liệu quý giá đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như với các cơ quan hoạch định chính sách; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung cuốn sách trong những lần tái bản tiếp theo.