Thúc đẩy chuyển đổi số với nền tảng điện toán đám mây

Cùng với trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data)… thì nền tảng điện toán đám mây (cloud computing) được xem là nền tảng công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số. Điện toán đám mây được hiểu là việc phân phối các tài nguyên công nghệ thông tin theo nhu cầu qua internet và thanh toán theo mức sử dụng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Hiện nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong nước đang tập trung đầu tư nguồn lực làm chủ công nghệ này.