Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước

NDO -

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -0

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -2

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh phát biểu tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -3

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Group phát biểu tại sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -4

Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -5

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước -7

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cùng các đại biểu tại buổi gặp gỡ.