Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

NDO - Chiều 13/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 2
Bà Pauline Tamesis trình Thủ tướng Phạm Minh Chính thư ủy nhiệm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên trong đoàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Pauline Tamesis.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 6
Quang cảnh buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 8

Đại diện các bộ, ban, ngành của Việt Nam tại buổi tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 9
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam ảnh 10
Các thành viên trong đoàn thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.