Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 18 nghìn tỷ đồng

NDO -

Nhờ phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả nên năm 2021, GRDP của tỉnh Thái Nguyên tăng trưởng 6,51%, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD và sự nỗ lực của ngành thuế, hải quan đã mang lại tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 18 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 7,7% so năm 2020.
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 7,7% so năm 2020.

Trong đó, thu nội địa đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, còn lại là thu từ xuất, nhập khẩu, đưa tổng thu trên địa bàn vượt 2,4 nghìn tỷ đồng so chỉ tiêu tỉnh giao, tất cả các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh đều thu vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các khoản thu trên địa bàn tỉnh có tỷ trọng lớn là về đất đai, khu vực doanh nghiệp trung ương, địa phương, FDI và thuế thu nhập cá nhân.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, nhưng tỉnh Thái Nguyên tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu, ngành thuế thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế như hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra, thanh tra thuế nên đã kịp thời huy động nguồn thu cho ngân sách.

Với số thu ngân sách tăng cao, năm 2021 không những sẽ tạo đà tăng thu trong năm 2022 mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thái Nguyên thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư hạ tầng nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong những năm tới.