Thủ lĩnh đoàn vùng cao phát huy vai trò tiên phong

Thủ lĩnh đoàn tiên phong thực hiện mô hình phát triển kinh tế vừa được tỉnh đoàn Yên Bái lựa chọn và phát động ở các huyện vùng cao giai đoạn 2020-2022. Mô hình nhằm phát huy tính tiên phong của những thủ lĩnh đoàn để nâng cao đời sống vật chất cho các đoàn viên từ đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đoàn viên, thanh niên.