Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi FDI giai đoạn 2021-2025. (Ảnh minh họa: VGP)

Kỳ vọng tăng chất lượng thu hút vốn FDI

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài (FDI) giai đoạn 2021-2025. Danh mục bao gồm 157 dự án, thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; hạ tầng năng lượng... Trong đó tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông và năng lượng với nhiều dự án tỷ đô như Tuyến đường sắt đô thị số 4 TP Hồ Chí Minh (vốn đầu tư dự kiến 4,57 tỷ USD),…

9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 21,3 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Thái Nguyên nỗ lực thu hút vốn FDI

Mặc dù không có những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có giá trị hàng tỷ USD như những năm trước, nhưng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện (đầu năm 2020), nhất là từ năm 2021 đến nay, Thái Nguyên vẫn là địa phương hút vốn FDI với những dự án hàng trăm triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.