(Ảnh: Đăng Khoa)

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Ngày 29/7, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ra Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Như vậy, sau 9 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình theo đúng mục tiêu đề ra.