Thổi luồng gió mới cho nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố

NDO -

Sau một thời gian thí điểm, mô hình “Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” tại huyện Thái Thụy cho kết quả khả quan, tỉnh Thái Bình đang bắt đầu triển khai Đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Nhà văn hóa thôn Bích Du là “Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” đầu tiên của tỉnh, được đầu tư trang thiết bị lên tới 670 triệu đồng.
Nhà văn hóa thôn Bích Du là “Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” đầu tiên của tỉnh, được đầu tư trang thiết bị lên tới 670 triệu đồng.

Qua tổng hợp, Thái Bình hiện có hơn 1.500 thôn, tổ, dân, phố có nhà văn hóa độc lập, còn lại hơn 200 thôn, tổ chưa có nhà văn hóa độc lập, mà sử dụng đình làng, khu nhà trẻ hoặc nhà văn hóa xã làm nơi sinh hoạt, hội họp.

Cho đến nay, hơn 90% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã có sân khấu để tổ chức hội nghị và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, cùng một số trang thiết bị phổ biến như: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, bàn ghế, loa, micro.

Một số địa phương đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa mua sắm thêm Tủ sách cộng đồng, lắp đặt wifi phục vụ nhu cầu truy cập internet tìm hiểu thông tin của người dân.

Đối với khu thể thao thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh Thái Bình cũng có hơn 1.500 thôn, tổ dân phố có khu thể thao quy hoạch độc lập theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn gần 300 thôn, tổ dân phố chưa có thiết chế văn hóa này, mà sử dụng chung sân thể thao của xã hoặc nhờ các thôn lân cận.

Hơn một năm qua, Thái Bình tổ chức mô hình làm điểm “Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” tại thôn Bích Du (huyện Thái Thụy) với tổng kinh phí 670 triệu đồng. Số tiền này dành đầu tư dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời và thiết bị cho nhà văn hóa thôn; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, thành lập các câu lạc bộ thể thao, văn hóa nên đã thu hút được người dân và hiệu quả khai thác cơ sở vật chất tăng lên rõ rệt.

Hiện nay, huyện Thái Thụy đã nhân rộng mô hình này ở tất cả xã, thị trấn với mức hỗ trợ từ ngân sách huyện 30 triệu đồng/thôn và huy động từ nguồn xã hội hóa được hàng chục tỷ đồng.

Thổi luồng gió mới cho nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố -0
Thái Bình ưu tiên hỗ trợ kinh phí nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố ở những nơi có phong trào văn hóa, thể thao phát triển. 

Từ thực tiễn này, tỉnh Thái Bình đang triển khai Đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố từ nay đến năm 2025 với mục tiêu cụ thể là: Ưu tiên các thôn thuộc xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, hoặc các thôn, tổ dân phố có di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu cần được bảo tồn, truyền dạy. Bên cạnh đó, ưu tiên các thôn, tổ dân phố có cán bộ và phong trào văn hóa, thể thao phát triển; có nhà văn hóa, khu thể thao thôn được xây dựng mới.

Theo lộ trình, giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, mỗi năm ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho 100 mô hình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, với số vốn tối đa là 8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí và 50% còn lại là ngân sách huyện, xã và xã hội hóa.

Thái Bình phấn đấu các huyện, thành phố mỗi năm chủ động hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp huyện, xã và huy động xã hội hóa để nhân rộng thêm mô hình với chỉ tiêu ít nhất từ 1 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố kiểu mẫu trở lên tại địa bàn một xã, phường, thị trấn.