Góc biếm họa

Thiếu thuốc, thiết bị y tế

Thời gian qua do một số quy định về đấu thầu, cung cấp thuốc, vật tư y tế hiện có nhiều điểm thiếu chặt chẽ, không còn phù hợp, chưa được sửa đổi kịp thời, dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị, cán bộ y tế dễ sai sót, mắc sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Thiếu thuốc, thiết bị y tế

Chính vì vậy, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế sợ sai phạm, không dám thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm… dẫn đến ảnh hưởng tới công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những ách tắc này cần nhanh chóng khắc phục và có giải pháp xử lý kịp thời.

Thiếu thuốc, thiết bị y tế -0
Thiếu thuốc, thiết bị y tế -1